II BIEG SYLWESTROWY

 Sylwester tuż tuż :) więc po raz drugi zapraszamy na biegowe pożegnanie starego roku !!!
Liczymy na pobicie zeszłorocznej frekwencji (było nas 70 osób) i równie udaną zabawę. Dołącz do nas, zrób swój ostatni lub pierwszy trening w 2017 r. Może właśnie tego dnia rozpocznie się Twoja przygoda ze sportem.

Zbierzmy się i zakończmy ten rok w zdrowym stylu biegnąc, maszerując z kijkami lub bez. 
Dystans i tempo zależne od Ciebie i Twoich predyspozycji. 
Gwarantujemy rozgrzewkę o godz. 9:40, a po zakończeniu biegu ciepłą herbatę :) 
Pętla o długości 3,5 km .
Zbiórka 31.12.2017 r. godz. 9:40 Stadion Miejski Lębork. 
Do zobaczenia :)

 

II  Bieg Sylwestrowy

Lębork 31. grudnia 2017 r.

Regulamin

 

 

Regulamin

 

I. Cel imprezy:

1.  Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

2.  Popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej, wśród młodzieży i osób dorosłych.

3.  Popularyzacja aktywności fizycznej w formie Nordic Walking.

4.  Bieg organizowany jest w formie treningu.

 

II.    Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Klub 42,2

84-300 Lębork, ul . Gliniana 10 A

tel. 600 425 989

 

III.  Termin i miejsce:

Start biegu godz. 10:00,  31.12.2017 r. (niedziela). Stadion Miejski w Lęborku, ul. J. Kusocińskiego. Rozgrzewka godz. 9:40. Przyjmowanie zapisów oraz wydawanie numerów startowych od 9:00  do godz.10 :00.

 

IV.    Trasa biegu:

Start i meta: za stadionem miejskim w Lęborku

Dystans: do wyboru

1) 10,5 km – 3 pętle (100% drogi leśne)

2) 7 km – 2 pętle (100% drogi leśne)

3) 3,5 km – 1 pętla (100% drogi leśne)

Limit czasu: 100 minut

 

V.    Uczestnictwo:

W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni w wieku co najmniej 16 lat, którzy zgłoszą się do biegu, podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (niezależnie od warunków pogodowych).

 Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.

 

VI.  Wyniki biegu:

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia  http://klub42.lebork.pl/.

 

VII.  Opłaty wpisowe:

Brak.

 

VIII. Świadczenia:

1. Gorąca herbata, drożdżówka po ukończonym biegu.

2. W klasyfikacji Open K i M: pamiątkowy puchar dla zwycięzców kategorii.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, Salonu Sportowego Mistral uczestnicy II Biegu Sylwestrowego otrzymają upominki w następujących kategoriach :
 I, II, III miejsce bieg kobiet,
 I,I, II, III miejsce bieg mężczyzn,
 I, II, III miejsce nordic walking kobiet,
 I, II, III miejsce nordic walking mężczyzn,
oraz najstarszy uczestnik imprezy.

 

IX. Zgłoszenia:

Do 31 grudnia 2017 na funpagu klubu oraz w dniu zawodów.

 

X. Postanowienia końcowe:

1.   Organizator i osoby z nim współpracujące przy organizacji imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

2.   Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy imprezy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

3.   Podczas treningu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe.

4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

5.   Wszyscy uczestnicy treningu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

6.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

7.   W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

 

    Lębork 22.11.2017 r.