Uchwała nr 2/2018

z dnia 25 maja 2018 r.

 

o przekazywaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. U. E. L z 2016 r. nr 119/1), dalej „RODO”, oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej: „Ustawa”, uchwala się, iż:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

                Stowarzyszenie rekreacyjno-sportowe KLUB 42,2 zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej: Klub 42,2

Uchwała nr 5/2016

o ustaleniu wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego KLUB 42,2

 

§ 1

Ustala się składkę członkowską Stowarzyszenia

w wysokości 60 zł rocznie.

 

§ 2

Składka powinna być wpłacona do 31 stycznia każdego roku na konto Stowarzyszenia. 

Raiffeisen Polbank

59 1750 0012 0000 0000 3570 4159

Geneza

Pomysł na założenie stowarzyszenia narodził się w naszych głowach po roku treningów i kilku startach w biegach masowych. Początkowo byliśmy przekonani, że bieganie to nie sport dla nas – nudne, ciężkie, bez emocji. Jednak pierwsze pokonane bariery, 5, 8, 10, 21 km i życiówki na tych dystansach uzależniły nas i wciągnęły.  Po kilku miesiącach było jasne, że bieganie to nie jest chwilowy kaprys, tylko nasza nowa pasja. Latem 2016 roku razem pojechaliśmy na zawody Ironman w Gdyni – Krystian jako zawodnik, Ania i Tomek jako kibice. Na mecie obiecaliśmy sobie, że w przyszłym roku naszym celem będzie maraton. Po wakacjach luźna myśl – „zakładamy stowarzyszenie” zamieniła się w serię spotkań, w trakcie których przelaliśmy na papier nasze pomysły – czego nam brakuje, co chcemy osiągnąć, do kogo chcemy dotrzeć. Zwołaliśmy znajomych z biegowych tras, z „polubień” treningów na Endo czy Facebooku. Wszyscy mieliśmy przekonanie, że jest więcej biegaczy, triathlonistów, rowerzystów, którzy tak jak my nie ścigają się wyczynowo dla zwycięstwa tylko dla poprawienia swoich wyników i pokonania siebie. 

 

KRS:0000649200        NIP:8411719659         REGON:365951592

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

1. Marek Wątroba - prezes zarządu

2. Tomasz Tutak - zastępca prezesa, skarbnik

3. Tomasz Durzyński -sekretarz zarządu

4.Michał Bojanowski - członek zarządu

5. Krzysztof Koiszewski - członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

5.Grzegorz Tracewicz - przewodniczący komisji reiwzyjnej

6.Marek Andryskowski- członek komisji rewizyjnej

7.Małgorzata Lipska - członek komisji rewizyjnej