Uchwała nr 5/2016

o ustaleniu wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego KLUB 42,2

 

§ 1

Ustala się składkę członkowską Stowarzyszenia

w wysokości 60 zł rocznie.

 

§ 2

Składka powinna być wpłacona do 31 stycznia każdego roku na konto Stowarzyszenia. 

Raiffeisen Polbank

59 1750 0012 0000 0000 3570 4159