III Bieg Sylwestrowy

Lębork 30 grudnia 2018 r.

 

 

Regulamin

 

I. Cel imprezy:

1.  Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

2.  Popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej, wśród młodzieży i osób dorosłych.

3.  Popularyzacja aktywności fizycznej w formie Nordic Walking.

4.  Bieg organizowany jest w formie treningu.

II.    Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Klub 42,2

84-300 Lębork, ul . Gliniana 10 A

tel. 600 425 989

 

III.  Termin i miejsce:

Start biegu godz. 11:00,  30.12.2018 r. (niedziela). Stadion Miejski w Lęborku, ul. J. Kusocińskiego.

 

IV. Harmonogram

9:45-10:50 wydawanie numerów startowych

10:40 rozgrzewka

12:30 wręczanie nagród

13:00 zakończenie imprezy

 

V.    Trasa biegu:

Start i meta: za stadionem miejskim w Lęborku

Dystans: do wyboru dla biegaczy

1) 10,5 km – 3 pętle (100% drogi leśne)

2) 7 km – 2 pętle (100% drogi leśne)

3) 3,5 km – 1 pętla (100% drogi leśne)

Limit czasu: 90 minut

Dystans: do wyboru dla Nordic Walking

1) 7 km – 2 pętle (100% drogi leśne)

2) 3,5 km – 1 pętla (100% drogi leśne)

Limit czasu: 90 minut

 

VI.    Uczestnictwo:

W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni w wieku co najmniej 16 lat, którzy zgłoszą się do biegu, podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (niezależnie od warunków pogodowych).

 Oświadczenie od osób niepełnoletnich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.

 

VII.  Wyniki biegu:

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia  http://klub42.lebork.pl/.

 

VIII.  Opłaty wpisowe:

Brak.

 

IX. Świadczenia:

1. Gorąca herbata, medal dla pierwszych 200 osób po ukończonym biegu.

2. W klasyfikacji Open K i M: pamiątkowy puchar dla pierwszych trzech osób, drobne upominki od sponsorów.

 

X. Zgłoszenia:

 W dniu zawodów. Obowiązuje limit miejsc 200 osób.

 

XI. Postanowienia końcowe:

1.   Organizator i osoby z nim współpracujące przy organizacji imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

2.   Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy imprezy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

3.   Podczas treningu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe.

4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

5.   Wszyscy uczestnicy treningu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

6.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

7.   W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

 

    Lębork 24.11.2018 r.